บทความเกี่ยวกับอนุบาลศึกษา

สิ่งที่สกัดกั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น มีอะไรบ้าง

โดย วิวรรณ สารกิจปรีชา

แรงกดดันและการขาดความมั่นใจมักจะเป็นสิ่งที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์เสมอ

รางวัล - เมื่อคนเราไม่หวังรางวัลในการทำสิ่งใดๆคนเหล่านั้นจะรู้สึกมีความสุขกับกระบวนการการทำอย่าง สร้างสรรค์ได้มากขึ้น แรงจูงใจภายในย่อมนำไปสู่ผลงานที่ดี ประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะแรงจูงใจภายนอกจะทำให้ มุ่งหวังผลงานออกมาตามที่จะได้รางวัลมากเกินไป แต่แรงจูงใจภายในจะช่วยให้มีความสุขกับการคิด การทำมากกว่า

การประเมิน - ถ้าเด็กๆรู้ว่าผลงานจะถูกประเมินให้คะแนนโดยผู้ใหญ่ เด็กๆก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์น้อยลงได้

แรงกดดันจากผู้อื่น - มีหลักฐานปรากฏว่า แรงกดดันที่จะให้ทำตามผู้อื่น จะนำไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่น้อยลง

การถูกจับตามอง - การถูกมองโดยผู้อื่นในระหว่างทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก็อาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลงไป ได้เช่นกัน

 

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn