" กรุณาอย่ารอช้า
มาช่วยกันส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่เด็กไทยของเรา
ตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า "อาจารย์วิวรรณ สารกิจปรีชา
อุปนายกสมาคมฯ
บทความเกี่ยวกับอนุบาลศึกษา

เคล็ดลับสำหรับครูและผู้ปกครอง
ในการช่วยให้เด็กๆคิดอย่างสร้างสรรค์

โดย วิวรรณ สารกิจปรีชา

 • หลีกเลี่ยงการทำงาน หรือโครงงานที่สามารถทำเสร็จสิ้นได้ด้วยวิธีเดียว เช่น ระบายสีตามตัวเลข การต่อตามแบบเป็นต้น


 • กิจกรรมศิลปะต้องได้รับการเตรียมและวางแผนอย่างดีและใช้เวลา อย่าทำให้กิจกรรมศิลปะเป็นเพียงการทำ ในช่วงว่างจากงานอ่านเขียน หรือเป็นรางวัลสำหรับการทำงานอื่นที่ได้ทำเสร็จเร็วกว่ากำหนด


 • จัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เด็กๆเลือกใช้ได้หลากหลาย


 • อาจจะแนะนำทางเลือกให้เด็กๆหลายทางเลือกแล้วให้เด็กๆเป็นผู้ตัดสินใจเองในการทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ


 • ให้โอกาสเด็กๆบอกเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เด็กกำลังทำในขณะที่เด็กกำลังดำเนินการอยู่ด้วย ไม่ใช่ให้เด็กบอกเล่า เฉพาะเมื่อทำ เสร็จ


 • ให้เด็กๆได้บอกเล่าเกี่ยวกับงานที่ทำแทนที่จะเดาเอาเอง ซึ่งก็อาจจะผิดได้ เพราะมุมมองของเด็กผู้ปฏิบัติ และผู้ใหญ่นั้น มักจะแตกต่างกัน


 • เลือกที่จะชมเชยความพยายามของเด็ก เช่น การใช้สีหรือความแตกต่างจากของผู้อื่น ฯลฯ มากกว่าการชมเชยผลงาน ทั้งนี้ครูและผู้ปกครองควรตระหนักว่าประสบการณ์ในการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมาย ปลายทาง กระบวนการทำงาน สำคัญกว่าผลงาน


 • จัดแสดงศิลปะต่างๆ ทั้งของเด็กและของที่ครูจัดหามา ฯลฯ ในระดับสายตาของเด็กๆ


 • สนับสนุนการแสดงออกของเด็กแต่ละคน ซึ่งอาจจะแตกต่าง และมีความคิดเป็นของตนเอง


 • หลีกเลี่ยงการกำหนดวิธีการใช้สื่อ และการกำหนดโครงงาน หรือกิจกรรมให้กับเด็กๆ ถ้าห้องเรียนใดเต็มไป ด้วยตัวอย่าง ของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคนละก็ ผลงานของเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป จะ ไม่มีผลงานของเด็ก ๒๐ คนที่ออกมาเหมือนกันหมดติดบนฝาผนังหรือบอร์ดเลย ในกรณีดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าครูให้โอกาสเด็ก เลือกและมุ่งเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติมากกว่าผลงาน


 • จัดสื่อที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆเลือกใช้ได้ เช่น ดินเหนียว สีน้ำ ทราย ชอล์คและสีเทียน สีไม้ น้ำ แป้งโด กาว สื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่างๆ เช่น กล่องต่างๆ ขวดพลาสติก ฯลฯ


 • ใช้คำถามปลายเปิดกับเด็กๆอย่างสม่ำเสมอ และฟังเด็กๆให้มากกว่าการบ่งบอกชี้นำ


 • References :
  • Creativity in Young Children by Karen DeBord, Ph.D. 2005. News For Parents.
  • Creativity and Play Fostering Creativity (www.pbs.org.)
  • Creativity in Young Children by Sara Gable, MU.Extension, University of Missouri –Columbia.
  • Creativity in Young Children by James D.Moran III ; Eric Digest 2005.
   

   Developed By Position Front Page.

  © Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn