สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

บทกลอนเหล่านี้
นอกจากเด็กจะสนุกแล้ว
ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักพูด
รู้จักจำถ้อยคำ
และฝึกการสอนด้วยกันเป็นกลุ่ม
เด็กจะเรียนรู้การใช้
ถ้อยคำที่สัมผัสกัน
และมีความไพเราะเหมาะสม
ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเด็กทุกด้าน
โดยเฉพาะในด้านภาษาอีกด้วยผศ.ละออ ชุติกร
กิจกรรมพัฒนาเด็กอนุบาล

คำคล้องจองประกอบการเล่นและทำท่าประกอบ

โดย... ผศ.ละออ ชุติกร

คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมา มักจะมีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งบทกลอนง่ายๆให้ลูกหลานร้องเล่นกัน และใส่ท่าทางประกอบเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นและเกิดความสนุกสนาน บทกลอนเหล่านี้นอกจากเด็กจะสนุกแล้ว ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักพูด รู้จักจำถ้อยคำ และฝึกการสอนด้วยกันเป็นกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้การใช้ถ้อยคำที่สัมผัสกัน และมีความไพเราะเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเด็กทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านภาษาอีกด้วย ตัวอย่างคำคล้องจองประกอบการเล่น

1. กาดำ

กา กา กา ได้ลูกเอามาใส่พก
ได้ลูกนก เอามาโยนเล่น
พ่อก็เต้น แม่ก็รำ
กาหน้าดำ ฉันจำหน้าได้

วิธีเล่น
เมื่อพูดถึงประโยคใดก็ให้เด็กทำท่าไปด้วย
 • เช่น กา กา กา ก็ใช้มือทั้งสองข้างป้องปาก พร้อมกับร้อง
 • ได้ลูกเอามาใส่พก ทำท่าหยิบลูกกามาใส่ลงในพก (พก คือ ขมวดชายผ้านุ่งที่อยู่ตรงท้อง)
 • ได้ลูกนก เอามาโยนเล่น ทำท่าหยิบลูกนกโยนไปมา
 • พ่อก็เต้น แม่ก็รำ ให้เด็กเต้นและรำตามใจชอบ
 • กาหน้าดำ ฉันจำหน้าได้ ชี้ที่หน้าของเพื่อน (ชี้ห่างๆไม่ต้องให้ชิดหน้า)
2. แขนอ่อน
 • แขนอ่อน เวลาฟ้อนรำ ใครสอนให้ทำหรือว่ามันอ่อนเอง (เด็กช่วยกันตอบ อ่อนเอง อ่อนเอง อ่อน เอง) ขณะที่พูดให้เด็กทำท่าไปด้วย คือ กางแขนทั้งสองข้างและขยับแขนขึ้นลงพร้อมกับพูดว่า อ่อนเอง อ่อนเอง อ่อนเอง
 • คิ้วก่งดังวงพระจันทร์ ใครสอนให้กัน หรือว่ามันก่งเอง (เด็กช่วยกันตอบ ก่งเอง ก่งเอง ก่งเอง) ขณะที่พูดก็ใช้นิ้วชี้ที่คิ้วไปด้วย
 • หวาน หวาน เสียง หวาน หวาน เธอใส่น้ำตาล หรือว่ามันหวานเอง (เด็กช่วยกันตอบ หวานเอง หวานเอง หวานเอง) ขณะที่พูดก็ใช้นิ้วชี้ที่ปากด้วย
3. นกจ๋า

 • นกจ๋า มากันกี่ร้อย (เด็กตอบตามใจชอบ เช่น สองร้อย สามร้อย)
 • มีอ้อยกี่สิบ (เด็กตอบ...สิบ ยี่สิบ สามสิบ)
 • มีหมากดิบกี่ต้น (เด็กตอบ...ต้น)
 • ต้นละกี่ทะลาย (เด็กตอบ...ทะลาย)
 • มีผ้าลายกี่ผืน (เด็กตอบ...ผืน)
 • มีปืนกี่กระบอก (เด็กตอบ...กระบอก)
 • จะเอามะกอกหรือมะดัน (เด็กตอบ มะกอก ให้กำมือแล้วทำท่าตอก และพูดว่า ตอกลงไปโป๊ก)

 • (ถ้าตอบ มะดัน ให้ใช้สันมือทำท่าฟัน พร้อมกับพูดว่า ฟันลงไปฉับ)

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn